Drainage - Rioolbedrijf Hopman

Rioolbedrijf Hopman
Hoofdweg 150
8474 CL  Oldeholtpade
Tel:   05 61 61 00 95
Mob: 06 10 46 51 06

Title
Ga naar de inhoud

Waarom drainage?
Overtollig water kan tot grote overlast leiden en het is van belang om dit water zo goed en zo snel mogelijk af te voeren. Wanneer overtollig water door een te hoge grondwaterstand niet snel genoeg wegzakt in de bodem kan een drainagesysteem de oplossing zijn.

Het principe van drainage is het verlagen van de grondwaterstand en/of het afvoeren van oppervlaktewater zoals regenwater of kwelwater. Dit gebeurt met behulp van ondergrondse leidingen die uitmonden in een aangrenzende sloot of in de riolering
Het installeren van drainagesystemen is maatwerk aangezien elke situatie anders is. Afhankelijk van de grondsoort ter plaatse en het doel van de drainage, moet er ter plekke bekeken worden welke materialen en welke vulmaterialen gebruikt dienen te worden.

Dankzij een goede drainage wordt uw tuin, paardrijdbak, golfterrein, sportveld en elk ander denkbaar terrein weer goed bruikbaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                      
Terug naar de inhoud