Straatwerk - rioleringverstopt.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Straatwerk


Johan Hopman is gespecialiseerd in het uitvoeren van sierbestratingen, maar we kunnen ook bedrijfsterreinen of grote opritten aan.
Het repareren van bestratingen valt ook onder ons werk. Of het nu gaat om een stukje tegelwerk van stoeptegels of een project met betonplaten van 200 x 200cm geen project is ons te klein of te groot.
De levering en het stellen van keerwanden en trappen en stapelblokken is bij ons ook in vertrouwde handen.

Grondverzet
Een belangrijk onderdeel van de wegenbouw, terrein- en erfverharding is het grondverzet. Voordat de eerste steen gelegd wordt, is er heel wat aan voorafgegaan om de grond ‘rijp’ te maken. Ook het afwerken van tuinen en groenstroken en het afvoeren van grond zijn belangrijke onderdelen van het grondverzet.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
* Het uitgraven van inritten, tuinen, terrassen en parkeerplaatsen;
* Het graven van sleuven ten behoeve van afwatering, riolering en een eventuele fundering;
* Het aanbrengen van een zandbaan ten behoeve van de bestrating;
* Het afwerken en inzaaien van tuinen, perken en dergelijke;
* Het afwerken en inzaaien van bermen en taluds;
* Het afvoeren van grond en werkafval.


         

Voor meer informatie kunt u altijd bellen:
0561-610095 of 06 10 46 51 06


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu